Oferta magazynu-przechowalni

26 września 2016
Zapraszamy wszystkich rolników i producentów do zapoznania się z ofertą magazynu-przechowalni.

W ramach realizacji Wieloaspektowego Programu Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie Dolina Strugu, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu” wybudowało magazyn-przechowalnię dla rolników i producentów z terenu Doliny Strugu, w którym za niewielką opłatą będą mogli przechowywać swoje produkty. Magazyn-przechowalnia znajduje się w Błędowej Tyczyńskiej i oferuje 2 pomieszczenia wyposażone w chłodnie, które zapewnią optymalne warunki do przechowywania żywności. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy zainteresowanych do kontaktu, więcej informacji na plakacie. 

 

Zapytanie ofertowe nr 120 RTRP/VL/2020

30.04.2020 11:00
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Ogrodzenie działek pod uprawy roślinne i wypas bydła"

Zaproszenie na I Forum Organizacji Pozarządowych Doliny Strugu

18.09.2019 15:36
Serdecznie zapraszamy na organizowane w ramach środków PROW na lata 2014-2020 Forum współpracy organizacji pozarządowych z terenu Doliny Strugu.

Zapytanie ofertowe nr 119/RTRP/VL/2019

27.06.2019 08:46
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej."

Wyjaśnienia II- zapytanie nr 117/RTRP/VL/2019

29.05.2019 09:23
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 117/RTRP/VL/2019.

Wyjaśnienia, wydłużenie terminu składania ofert- zapytanie nr 117/RTRP/VL/2019

24.05.2019 10:27
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 117/RTRP/VL/2019 oraz informację o wydłużeniu terminu składania ofert.