Rolnictwo Ekologiczne

10 marca 2017
W dniu 6 marca br. w Chmielniku odbyło się szkolenie, dotyczące korzyści wynikających z przejścia z rolnictwa konwencjonalnego na system rolnictwa ekologicznego.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Chmielnik Zdrój S.A. Zaproszeni goście to: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale - Hubert Ćwik oraz Natalia Antoniewska, BioCert Małopolska - Beata Pietrzyk, ProBiotics Polska- Wojciech Sowiński, Józef Knap.

Szkolenie dotyczyło aspektów związanych z przestawianiem (konwersją) oraz produkcją ekologiczną. Licznie zgromadzeni rolnicy z terenu Doliny Strugu zapoznali się z warunkami, jakie muszą spełnić aby ubiegać się o certyfikat ekologiczny.

Hubert Ćwik, Natalia Antoniewska z PODR Boguchwała oraz Pani Beata Pietrzak z Biocert Małopolska przedstawili zasady obowiązujące w ekologicznej produkcji. Omówili korzyści wynikające z takiego systemu gospodarowania oraz dopłaty, jakie producent może uzyskać w związku z prowadzeniem ekogospodarstwa.

Wojciech Sowiński i Józef Knap poruszyli sprawę dostępności składników pokarmowych w glebie, ich możliwości pobierania przez rośliny oraz zalety stosowania ProBioEmów.

W szkoleniu wzięli także udział przedstawiciele RTR-P Dolina Strugu, które wspiera działania mające na celu popularyzację i zwiększenie produkcji ekologicznej na terenie Doliny Strugu a także klastra Turystycznego oraz klastra Producentów i Przetwórców mikroregionu Dolina Strugu. Działania inicjowane przez lokalne firmy, które również popularyzują produkcję ekologiczną wśród rolników, znacząco wpływają na efekt trwałości Wieloaspektowego Programu Rozwoju "Sami Sobie" w mikroregionie Dolina Strugu, współfinansowanego przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.  

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kompendium wiedzy dotyczącej rolnictwa ekologicznego, które znajduje się w prezentacji poniżej.

Dziękujemy przedstawicielom PODR Boguchwała za możliwość udostępnienia materiału.

Zapytanie ofertowe nr 117/RTRP/VL/2019

15.05.2019 20:49
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej"

Wyjaśnienia do zapytania nr 116/RTRP/VL/2019

08.05.2019 13:28
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 116/RTRP/VL/2019

Zapytanie ofertowe nr 116/RTRP/VL/2019

24.04.2019 14:33
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Budowa budynku gospodarczego - składu słomy i siana z wiatą, remont budynku edukacyjno-administracyjnego, remont placów i drogi dojazdowej"

Wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego nr 115/RTRP/VL/2019

29.03.2019 11:19
Zamawiający publikuje dodatkowe wyjaśnienia odnośnie postępowania pn. " Dostawa oraz uruchomienie specjalistycznych urządzeń do prowadzenia upraw polowych"

Zapytanie ofertowe nr 115/RTRP/VL/2019

14.03.2019 11:04
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. " Dostawa oraz uruchomienie specjalistycznych urządzeń do prowadzenia upraw polowych"