Rolnictwo Ekologiczne

10 marca 2017
W dniu 6 marca br. w Chmielniku odbyło się szkolenie, dotyczące korzyści wynikających z przejścia z rolnictwa konwencjonalnego na system rolnictwa ekologicznego.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Chmielnik Zdrój S.A. Zaproszeni goście to: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale - Hubert Ćwik oraz Natalia Antoniewska, BioCert Małopolska - Beata Pietrzyk, ProBiotics Polska- Wojciech Sowiński, Józef Knap.

Szkolenie dotyczyło aspektów związanych z przestawianiem (konwersją) oraz produkcją ekologiczną. Licznie zgromadzeni rolnicy z terenu Doliny Strugu zapoznali się z warunkami, jakie muszą spełnić aby ubiegać się o certyfikat ekologiczny.

Hubert Ćwik, Natalia Antoniewska z PODR Boguchwała oraz Pani Beata Pietrzak z Biocert Małopolska przedstawili zasady obowiązujące w ekologicznej produkcji. Omówili korzyści wynikające z takiego systemu gospodarowania oraz dopłaty, jakie producent może uzyskać w związku z prowadzeniem ekogospodarstwa.

Wojciech Sowiński i Józef Knap poruszyli sprawę dostępności składników pokarmowych w glebie, ich możliwości pobierania przez rośliny oraz zalety stosowania ProBioEmów.

W szkoleniu wzięli także udział przedstawiciele RTR-P Dolina Strugu, które wspiera działania mające na celu popularyzację i zwiększenie produkcji ekologicznej na terenie Doliny Strugu a także klastra Turystycznego oraz klastra Producentów i Przetwórców mikroregionu Dolina Strugu. Działania inicjowane przez lokalne firmy, które również popularyzują produkcję ekologiczną wśród rolników, znacząco wpływają na efekt trwałości Wieloaspektowego Programu Rozwoju "Sami Sobie" w mikroregionie Dolina Strugu, współfinansowanego przez szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.  

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kompendium wiedzy dotyczącej rolnictwa ekologicznego, które znajduje się w prezentacji poniżej.

Dziękujemy przedstawicielom PODR Boguchwała za możliwość udostępnienia materiału.

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”

31.12.2018 08:22
Informacja podsumowująca z monitoringu i ewaluacji wdrażania „Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020”.

Chmielnik

Zapytanie ofertowe nr 113/RTRP/VL/2018

12.11.2018 09:42
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Dostawa, instalacja oraz uruchomienie linii do rozbioru, dojrzewania i pakowania,ekologicznej wołowiny oraz dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu chłodzenia i mrożenia"

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT!

25.10.2018 23:45
Dotyczy zamówienia nr 112/RTRP/VL/2018

Zapytanie ofertowe nr 112

09.10.2018 14:28
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu oraz wykonania inwestycji pod nazwą: Budowa ogrodniczych tuneli foliowych.

Dom Opieki Dziennej w Błażowej uruchomiony

05.06.2018 19:05
Już od pewnego czasu funkcjonuje w Błażowej Dom Opieki Dziennej