Rekordowa liczba pielgrzymów w Borku Starym

24 sierpnia 2017
W tegorocznych uroczystościach Wniebowzięcia NMP wzięła udział rekordowa liczba pielgrzymów i turystów.

Największym wydarzeniem odpustowym na terenie Doliny Strugu jest uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która odbywa się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Boreckiej w Borku Starym. Przez kilkaset lat na Jasną Górę Różańcową przybywali pątnicy z regionu, z różnych części Polski oraz z zagranicy. W tegorocznych obchodach, w dniach 14 i 15 sierpnia, wzięła udział rekordowa liczba pielgrzymów i turystów.

Uroczystości rozpoczynają się 14 sierpnia podczas tzw. Pogrzebu Matki Bożej. Wyjątkowy charakter tego wydarzenia podkreśla procesja, podczas której dziewczęta ubrane w białe suknie, niosą Figurę Zaśnięcia Matki Bożej z kaplicy św. Anny przed ołtarz polowy. Obrzęd ten zgromadził w tym roku kilkutysięczny tłum wiernych, który od godzin popołudniowych przybywał na teren Sanktuarium.

W drugi dzień obchodów święta Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia), najwięcej osób uczestniczyło we mszy świętej o godz. 11:00 (suma odpustowa). Warto wspomnieć, iż poza pielgrzymami, którzy dotarli na Jasną Górę Różańcową pieszo, bardzo liczną grupę stanowili rowerzyści.

Po odprawionych nabożeństwach, wielu uczestników pozostało na terenie Sanktuarium, aby zapoznać się z zabytkowymi obiektami oraz skorzystać z oferty „urlopu duchowego”. Pozwala to wywnioskować, iż wzrasta zainteresowanie tego typu turystyką, co stwarza idealne warunki do dalszego jej rozwoju.

 

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”

31.12.2018 08:22
Informacja podsumowująca z monitoringu i ewaluacji wdrażania „Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020”.

Chmielnik

Zapytanie ofertowe nr 113/RTRP/VL/2018

12.11.2018 09:42
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Dostawa, instalacja oraz uruchomienie linii do rozbioru, dojrzewania i pakowania,ekologicznej wołowiny oraz dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu chłodzenia i mrożenia"

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT!

25.10.2018 23:45
Dotyczy zamówienia nr 112/RTRP/VL/2018

Zapytanie ofertowe nr 112

09.10.2018 14:28
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu oraz wykonania inwestycji pod nazwą: Budowa ogrodniczych tuneli foliowych.

Dom Opieki Dziennej w Błażowej uruchomiony

05.06.2018 19:05
Już od pewnego czasu funkcjonuje w Błażowej Dom Opieki Dziennej