Rekordowa liczba pielgrzymów w Borku Starym

24 sierpnia 2017
W tegorocznych uroczystościach Wniebowzięcia NMP wzięła udział rekordowa liczba pielgrzymów i turystów.

Największym wydarzeniem odpustowym na terenie Doliny Strugu jest uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która odbywa się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Boreckiej w Borku Starym. Przez kilkaset lat na Jasną Górę Różańcową przybywali pątnicy z regionu, z różnych części Polski oraz z zagranicy. W tegorocznych obchodach, w dniach 14 i 15 sierpnia, wzięła udział rekordowa liczba pielgrzymów i turystów.

Uroczystości rozpoczynają się 14 sierpnia podczas tzw. Pogrzebu Matki Bożej. Wyjątkowy charakter tego wydarzenia podkreśla procesja, podczas której dziewczęta ubrane w białe suknie, niosą Figurę Zaśnięcia Matki Bożej z kaplicy św. Anny przed ołtarz polowy. Obrzęd ten zgromadził w tym roku kilkutysięczny tłum wiernych, który od godzin popołudniowych przybywał na teren Sanktuarium.

W drugi dzień obchodów święta Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia), najwięcej osób uczestniczyło we mszy świętej o godz. 11:00 (suma odpustowa). Warto wspomnieć, iż poza pielgrzymami, którzy dotarli na Jasną Górę Różańcową pieszo, bardzo liczną grupę stanowili rowerzyści.

Po odprawionych nabożeństwach, wielu uczestników pozostało na terenie Sanktuarium, aby zapoznać się z zabytkowymi obiektami oraz skorzystać z oferty „urlopu duchowego”. Pozwala to wywnioskować, iż wzrasta zainteresowanie tego typu turystyką, co stwarza idealne warunki do dalszego jej rozwoju.

 

Zapytanie ofertowe nr 117/RTRP/VL/2019

15.05.2019 20:49
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej"

Wyjaśnienia do zapytania nr 116/RTRP/VL/2019

08.05.2019 13:28
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 116/RTRP/VL/2019

Zapytanie ofertowe nr 116/RTRP/VL/2019

24.04.2019 14:33
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Budowa budynku gospodarczego - składu słomy i siana z wiatą, remont budynku edukacyjno-administracyjnego, remont placów i drogi dojazdowej"

Wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego nr 115/RTRP/VL/2019

29.03.2019 11:19
Zamawiający publikuje dodatkowe wyjaśnienia odnośnie postępowania pn. " Dostawa oraz uruchomienie specjalistycznych urządzeń do prowadzenia upraw polowych"

Zapytanie ofertowe nr 115/RTRP/VL/2019

14.03.2019 11:04
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. " Dostawa oraz uruchomienie specjalistycznych urządzeń do prowadzenia upraw polowych"