Szkolenia na instalatora systemów OZE

28 maja 2018
Sieć Parków Energii Słonecznej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Błażowej serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia na instalatora systemów OZE, w ramach projektu „Specjalista nowych technologii - instalator systemów OZE”.

Sieć Parków Energii Słonecznej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Błażowej serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia na instalatora systemów OZE, w ramach projektu „Specjalista nowych technologii - instalator systemów OZE”.

Głównym celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji mieszkańców Podkarpacia poprzez uczestnictwo w szkoleniu na instalatora systemów OZE, który prowadzi do uzyskania odpowiednich uprawnień.

 

Pięciodniowy program obejmuje:

- przeprowadzenie kursu i egzaminu podstawowego SEP I,

- szkolenie oraz egzamin UDT z systemów fotowoltaicznych,

- szkolenie na operatora/instalatora pionowych turbin wiatrowych (wraz z uzyskaniem certyfikatu producenta),

- szkolenie na operatora/instalatora stacji ładowania pojazdów elektrycznych (wraz z uzyskaniem certyfikatu producenta).

 

Dla uczestników zagwarantowany jest bezpłatny udział w szkoleniu i egzaminach, nocleg wraz z pełnym wyżywieniem, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu.

 

Grupą docelową projektu jest 320 osób dorosłych z obszaru woj. podkarpackiego, które z własnej inicjatywy chcą zdobyć kwalifikacje umiejętności praktyczne i zwiększyć swoje szanse  na rynku pracy.

W szczególności preferowane będą osoby spełniające następujące kryteria:

1.osoby w wieku powyżej 50 roku życia,

2.osoby posiadające wykształcenie nie wyższe niż średnie (zgodnie z klasyfikacją ISCED - poziom 3) .

 

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem szkolenia@parki.es oraz pod numerem telefonu : 17 779 62 79.

 

Projekt realizowany jest w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

 

Zapytanie ofertowe nr 119/RTRP/VL/2019

27.06.2019 08:46
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej."

Wyjaśnienia II- zapytanie nr 117/RTRP/VL/2019

29.05.2019 09:23
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 117/RTRP/VL/2019.

Wyjaśnienia, wydłużenie terminu składania ofert- zapytanie nr 117/RTRP/VL/2019

24.05.2019 10:27
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 117/RTRP/VL/2019 oraz informację o wydłużeniu terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe nr 117/RTRP/VL/2019

15.05.2019 20:49
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej"

Wyjaśnienia do zapytania nr 116/RTRP/VL/2019

08.05.2019 13:28
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 116/RTRP/VL/2019