Szkolenia na instalatora systemów OZE

28 maja 2018
Sieć Parków Energii Słonecznej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Błażowej serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia na instalatora systemów OZE, w ramach projektu „Specjalista nowych technologii - instalator systemów OZE”.

Sieć Parków Energii Słonecznej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Błażowej serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia na instalatora systemów OZE, w ramach projektu „Specjalista nowych technologii - instalator systemów OZE”.

Głównym celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji mieszkańców Podkarpacia poprzez uczestnictwo w szkoleniu na instalatora systemów OZE, który prowadzi do uzyskania odpowiednich uprawnień.

 

Pięciodniowy program obejmuje:

- przeprowadzenie kursu i egzaminu podstawowego SEP I,

- szkolenie oraz egzamin UDT z systemów fotowoltaicznych,

- szkolenie na operatora/instalatora pionowych turbin wiatrowych (wraz z uzyskaniem certyfikatu producenta),

- szkolenie na operatora/instalatora stacji ładowania pojazdów elektrycznych (wraz z uzyskaniem certyfikatu producenta).

 

Dla uczestników zagwarantowany jest bezpłatny udział w szkoleniu i egzaminach, nocleg wraz z pełnym wyżywieniem, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu.

 

Grupą docelową projektu jest 320 osób dorosłych z obszaru woj. podkarpackiego, które z własnej inicjatywy chcą zdobyć kwalifikacje umiejętności praktyczne i zwiększyć swoje szanse  na rynku pracy.

W szczególności preferowane będą osoby spełniające następujące kryteria:

1.osoby w wieku powyżej 50 roku życia,

2.osoby posiadające wykształcenie nie wyższe niż średnie (zgodnie z klasyfikacją ISCED - poziom 3) .

 

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem szkolenia@parki.es oraz pod numerem telefonu : 17 779 62 79.

 

Projekt realizowany jest w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

 

Wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego nr 115/RTRP/VL/2019

29.03.2019 11:19
Zamawiający publikuje dodatkowe wyjaśnienia odnośnie postępowania pn. " Dostawa oraz uruchomienie specjalistycznych urządzeń do prowadzenia upraw polowych"

Zapytanie ofertowe nr 115/RTRP/VL/2019

14.03.2019 11:04
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. " Dostawa oraz uruchomienie specjalistycznych urządzeń do prowadzenia upraw polowych"

Zainwestuj w zawód z przyszłością

11.03.2019 13:54
W Chmielniku koło Rzeszowa obok Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej utworzone zostało Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej im. św. Franciszka z Asyżu.

Zapytanie ofertowe nr 114/RTRP/VL/2019

20.02.2019 13:53
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. " Dostawa oraz uruchomienie specjalistycznych urządzeń do prowadzenia upraw polowych"

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”

31.12.2018 08:22
Informacja podsumowująca z monitoringu i ewaluacji wdrażania „Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020”.