WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT!

25 października 2018
Dotyczy zamówienia nr 112/RTRP/VL/2018

W związku z pytaniami dotyczącymi uszczegółowienia zamówienia oraz wnioskami podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty o wydłużenie terminu składania oferty zamawiający wydłuża termin składania ofert (określony w pkt. 5 i 6 zapytania ofertowego nr 112/RTRP/VL/2018 oraz w części XX specyfikacji istotnych warunków zamówienia) o 4 dni, tj. do dnia 30 października 2018 r. do godziny 16:00.

W linku poniżej znajdują się zaktualizowane dokumenty dotyczące postepowania. 

http://portal.strug.net/zapytaniaofertowe

Chmielnik

Zapytanie ofertowe nr 113/RTRP/VL/2018

12.11.2018 09:42
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Dostawa, instalacja oraz uruchomienie linii do rozbioru, dojrzewania i pakowania,ekologicznej wołowiny oraz dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu chłodzenia i mrożenia"

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT!

25.10.2018 23:45
Dotyczy zamówienia nr 112/RTRP/VL/2018

Zapytanie ofertowe nr 112

09.10.2018 14:28
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu oraz wykonania inwestycji pod nazwą: Budowa ogrodniczych tuneli foliowych.

Dom Opieki Dziennej w Błażowej uruchomiony

05.06.2018 19:05
Już od pewnego czasu funkcjonuje w Błażowej Dom Opieki Dziennej

Szkolenia na instalatora systemów OZE

28.05.2018 12:13
Sieć Parków Energii Słonecznej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Błażowej serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia na instalatora systemów OZE, w ramach projektu „Specjalista nowych technologii - instalator systemów OZE”.