WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT!

25 października 2018
Dotyczy zamówienia nr 112/RTRP/VL/2018

W związku z pytaniami dotyczącymi uszczegółowienia zamówienia oraz wnioskami podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty o wydłużenie terminu składania oferty zamawiający wydłuża termin składania ofert (określony w pkt. 5 i 6 zapytania ofertowego nr 112/RTRP/VL/2018 oraz w części XX specyfikacji istotnych warunków zamówienia) o 4 dni, tj. do dnia 30 października 2018 r. do godziny 16:00.

W linku poniżej znajdują się zaktualizowane dokumenty dotyczące postepowania. 

http://portal.strug.net/zapytaniaofertowe

Zapytanie ofertowe nr 119/RTRP/VL/2019

27.06.2019 08:46
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej."

Wyjaśnienia II- zapytanie nr 117/RTRP/VL/2019

29.05.2019 09:23
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 117/RTRP/VL/2019.

Wyjaśnienia, wydłużenie terminu składania ofert- zapytanie nr 117/RTRP/VL/2019

24.05.2019 10:27
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 117/RTRP/VL/2019 oraz informację o wydłużeniu terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe nr 117/RTRP/VL/2019

15.05.2019 20:49
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej"

Wyjaśnienia do zapytania nr 116/RTRP/VL/2019

08.05.2019 13:28
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 116/RTRP/VL/2019