WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT!

25 października 2018
Dotyczy zamówienia nr 112/RTRP/VL/2018

W związku z pytaniami dotyczącymi uszczegółowienia zamówienia oraz wnioskami podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty o wydłużenie terminu składania oferty zamawiający wydłuża termin składania ofert (określony w pkt. 5 i 6 zapytania ofertowego nr 112/RTRP/VL/2018 oraz w części XX specyfikacji istotnych warunków zamówienia) o 4 dni, tj. do dnia 30 października 2018 r. do godziny 16:00.

W linku poniżej znajdują się zaktualizowane dokumenty dotyczące postepowania. 

http://portal.strug.net/zapytaniaofertowe

Wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego nr 115/RTRP/VL/2019

29.03.2019 11:19
Zamawiający publikuje dodatkowe wyjaśnienia odnośnie postępowania pn. " Dostawa oraz uruchomienie specjalistycznych urządzeń do prowadzenia upraw polowych"

Zapytanie ofertowe nr 115/RTRP/VL/2019

14.03.2019 11:04
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. " Dostawa oraz uruchomienie specjalistycznych urządzeń do prowadzenia upraw polowych"

Zainwestuj w zawód z przyszłością

11.03.2019 13:54
W Chmielniku koło Rzeszowa obok Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej utworzone zostało Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej im. św. Franciszka z Asyżu.

Zapytanie ofertowe nr 114/RTRP/VL/2019

20.02.2019 13:53
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. " Dostawa oraz uruchomienie specjalistycznych urządzeń do prowadzenia upraw polowych"

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”

31.12.2018 08:22
Informacja podsumowująca z monitoringu i ewaluacji wdrażania „Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020”.