„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”

31 grudnia 2018
Informacja podsumowująca z monitoringu i ewaluacji wdrażania „Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020”.

Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu zgodnie z zapisami lokalnej strategii rozwoju dla obszaru Doliny Strugu wychodzącej naprzeciw potrzebom społecznym obszaru, respektując zasady wsparcia PROW na lata 2014-2020 w roku 2018 przeprowadziła szereg działań umożliwiających osiągnięcie postępów w realizacji strategii. Poniżej przedstawiono wyniki prac związanych z monitoringiem i ewaluacją stanu wdrażania Strategii.

Ogólny procent realizacji wskaźników LSR wynosi 66,30 %

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Więcej informacji w biurze Lokalnej Grupy Działania-Lider Dolina Strugu:

36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16, pod numerem telefonu: 17 230 10 99; e-mail: biuro@liderds.ostnet.pl

Strona internetowa: www.liderds.ostnet.pl

 

Społeczność lokalna w działaniu - Program Leader

 

 

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”

31.12.2018 08:22
Informacja podsumowująca z monitoringu i ewaluacji wdrażania „Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020”.

Chmielnik

Zapytanie ofertowe nr 113/RTRP/VL/2018

12.11.2018 09:42
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Dostawa, instalacja oraz uruchomienie linii do rozbioru, dojrzewania i pakowania,ekologicznej wołowiny oraz dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu chłodzenia i mrożenia"

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT!

25.10.2018 23:45
Dotyczy zamówienia nr 112/RTRP/VL/2018

Zapytanie ofertowe nr 112

09.10.2018 14:28
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu oraz wykonania inwestycji pod nazwą: Budowa ogrodniczych tuneli foliowych.

Dom Opieki Dziennej w Błażowej uruchomiony

05.06.2018 19:05
Już od pewnego czasu funkcjonuje w Błażowej Dom Opieki Dziennej