„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”

31 grudnia 2018
Informacja podsumowująca z monitoringu i ewaluacji wdrażania „Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020”.

Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu zgodnie z zapisami lokalnej strategii rozwoju dla obszaru Doliny Strugu wychodzącej naprzeciw potrzebom społecznym obszaru, respektując zasady wsparcia PROW na lata 2014-2020 w roku 2018 przeprowadziła szereg działań umożliwiających osiągnięcie postępów w realizacji strategii. Poniżej przedstawiono wyniki prac związanych z monitoringiem i ewaluacją stanu wdrażania Strategii.

Ogólny procent realizacji wskaźników LSR wynosi 66,30 %

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Więcej informacji w biurze Lokalnej Grupy Działania-Lider Dolina Strugu:

36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16, pod numerem telefonu: 17 230 10 99; e-mail: biuro@liderds.ostnet.pl

Strona internetowa: www.liderds.ostnet.pl

 

Społeczność lokalna w działaniu - Program Leader

 

 

Zapytanie ofertowe nr 115/RTRP/VL/2019

14.03.2019 11:04
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. " Dostawa oraz uruchomienie specjalistycznych urządzeń do prowadzenia upraw polowych"

Zainwestuj w zawód z przyszłością

11.03.2019 13:54
W Chmielniku koło Rzeszowa obok Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej utworzone zostało Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej im. św. Franciszka z Asyżu.

Zapytanie ofertowe nr 114/RTRP/VL/2019

20.02.2019 13:53
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. " Dostawa oraz uruchomienie specjalistycznych urządzeń do prowadzenia upraw polowych"

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”

31.12.2018 08:22
Informacja podsumowująca z monitoringu i ewaluacji wdrażania „Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020”.

Chmielnik

Zapytanie ofertowe nr 113/RTRP/VL/2018

12.11.2018 09:42
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Dostawa, instalacja oraz uruchomienie linii do rozbioru, dojrzewania i pakowania,ekologicznej wołowiny oraz dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu chłodzenia i mrożenia"