„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”

31 grudnia 2018
Informacja podsumowująca z monitoringu i ewaluacji wdrażania „Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020”.

Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu zgodnie z zapisami lokalnej strategii rozwoju dla obszaru Doliny Strugu wychodzącej naprzeciw potrzebom społecznym obszaru, respektując zasady wsparcia PROW na lata 2014-2020 w roku 2018 przeprowadziła szereg działań umożliwiających osiągnięcie postępów w realizacji strategii. Poniżej przedstawiono wyniki prac związanych z monitoringiem i ewaluacją stanu wdrażania Strategii.

Ogólny procent realizacji wskaźników LSR wynosi 66,30 %

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Więcej informacji w biurze Lokalnej Grupy Działania-Lider Dolina Strugu:

36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16, pod numerem telefonu: 17 230 10 99; e-mail: biuro@liderds.ostnet.pl

Strona internetowa: www.liderds.ostnet.pl

 

Społeczność lokalna w działaniu - Program Leader

 

 

Zapytanie ofertowe nr 119/RTRP/VL/2019

27.06.2019 08:46
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej."

Wyjaśnienia II- zapytanie nr 117/RTRP/VL/2019

29.05.2019 09:23
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 117/RTRP/VL/2019.

Wyjaśnienia, wydłużenie terminu składania ofert- zapytanie nr 117/RTRP/VL/2019

24.05.2019 10:27
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 117/RTRP/VL/2019 oraz informację o wydłużeniu terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe nr 117/RTRP/VL/2019

15.05.2019 20:49
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej"

Wyjaśnienia do zapytania nr 116/RTRP/VL/2019

08.05.2019 13:28
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 116/RTRP/VL/2019