Zainwestuj w zawód z przyszłością

11 marca 2019
W Chmielniku koło Rzeszowa obok Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej utworzone zostało Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej im. św. Franciszka z Asyżu.

Jest to pierwsza w regionie szkoła branżowa przygotowująca do zawodu Rolnik ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Szkoła działa na dotychczasowej bazie Społecznego Gimnazjum Doliny Strugu oraz Szkoły Liderów, zmodernizowanej
i powiększonej o segment z internatem.

Uczniowie w ramach nauki w Centrum Edukacji Ekologicznej będą poznawać różne aspekty szeroko pojętego nowoczesnego rolnictwa ekologicznego i zdobywać praktyczne umiejętności całego łańcucha procesu produkcji rolnej i hodowli w obiektach prowadzonych przez Centrum.

Nasza szkoła zapewnia uczniom możliwość zdobywania praktycznych umiejętności zawodowych w oparciu o własne przedsięwzięcia:

·         Ekologiczna Hodowla Bydła Rasy Galloway w Borówkach

·         Ośrodek Upraw Ekologicznych – Chmielnik Pole

·         Ekologiczna Masarnia i Dojrzewalnia Mięsa Wołowego w Błędowej Tyczyńskiej

·         Ekologiczna Przetwórnia Owoców i Warzyw w Błędowej Tyczyńskiej

·         Centrum Pszczelarstwa w Borówkach

Ponadto szkoła współpracuje z niezależnymi podmiotami, które zapewniają możliwość prowadzenia praktyk zawodowych:

·         Dom Zdrowia w Błażowej

·         Klaster Agroturystyczny Doliny Strugu

·         Tradycyjna Piekarnia – Polski Chleb

·         Chmielnik-Zdrój S.A. – sieć marketingu, dystrybucji i bezpośredniej sprzedaży

·         Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna

·         Sieć Parków Energii Słonecznej Sp. z o.o.

·         Centrum Szkoleniowe Klanza

Ekologiczne rolnictwo, by być opłacalnym, zyskownym i racjonalnym, wymaga stosowania specjalistycznej wiedzy, metod oraz technik produkcji. Tylko praktyka uczniów w rzeczywistych, działających miejscach praktyk połączona z potencjałem naukowo-badawczym Uniwersytetu Rzeszowskiego, jak też przy ścisłej współpracy z instytucjami i firmami działającymi w tej dziedzinie, pozwoli im poznać tajniki oraz bazować na doświadczeniu i wiedzy z różnych działów rolnictwa ekologicznego.

            Zachęcamy wszystkich uczniów klas 3 gimnazjalnych oraz 8 klas szkoły podstawowej do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.

Więcej informacji na www.ekocentrum.edu.pl oraz na FB: https://www.fb.com/centrum.edukacji.ekologicznej.polski.wschodniej

Zainwestuj w zawód z przyszłością !

Zapytanie ofertowe nr 119/RTRP/VL/2019

27.06.2019 08:46
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej."

Wyjaśnienia II- zapytanie nr 117/RTRP/VL/2019

29.05.2019 09:23
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 117/RTRP/VL/2019.

Wyjaśnienia, wydłużenie terminu składania ofert- zapytanie nr 117/RTRP/VL/2019

24.05.2019 10:27
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 117/RTRP/VL/2019 oraz informację o wydłużeniu terminu składania ofert.

Zapytanie ofertowe nr 117/RTRP/VL/2019

15.05.2019 20:49
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej"

Wyjaśnienia do zapytania nr 116/RTRP/VL/2019

08.05.2019 13:28
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 116/RTRP/VL/2019