Zapytanie ofertowe nr 120 RTRP/VL/2020

30 kwietnia 2020
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Ogrodzenie działek pod uprawy roślinne i wypas bydła"

Pełna treść zapytania nr 120 wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się w zakładce Zapytania ofertowe w stopce. 

Link: http://portal.strug.net/zapytaniaofertowe

Spartakiada Piłkarska w ekologicznym Mikroregionie Dolina Strugu

09.09.2020 11:49
Zapraszamy na II edycję Spartakiady Piłkarskiej w ekologicznym Mikroregionie Dolina Strugu

Zapytanie ofertowe nr 120 RTRP/VL/2020

30.04.2020 11:00
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Ogrodzenie działek pod uprawy roślinne i wypas bydła"

Zaproszenie na I Forum Organizacji Pozarządowych Doliny Strugu

18.09.2019 15:36
Serdecznie zapraszamy na organizowane w ramach środków PROW na lata 2014-2020 Forum współpracy organizacji pozarządowych z terenu Doliny Strugu.

Zapytanie ofertowe nr 119/RTRP/VL/2019

27.06.2019 08:46
Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe pn. "Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej."

Wyjaśnienia II- zapytanie nr 117/RTRP/VL/2019

29.05.2019 09:23
W związku z zapytaniami wykonawców, publikujemy dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zapytania nr 117/RTRP/VL/2019.