Zapytania ofertowe

Nazwa postępowania Zapytanie                      Rozstrzygnięcie              
Zapytanie nr 119
 
Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej.

Wyjaśnienia z dnia 10.07.2019 r.:

2_odpowiedzi na pytania.pdf


Zapytanie_internat.pdf

SIWZ.pdf

Zal_1_formularz_ofertowy.pdf

Zal_2_oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału.pdf

Zal_3_oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Zal_4_oświadczenie_o_braku_powiązań.pdf

Zal_5_oświadczenie_o_wysokości_obrotów.pdf

Zal_6_wykaz_zrealizowanych_zamówień.pdf

Zal_7_zobowiązanie_podmiotu_do_udostępnienia_zasobów.pdf

Zal_8_specyfikacja_techniczna.pdf

Zal_8a_2_SPECYFIKACJE.zip

Zal_8b_2_PROJEKT.zip

Zal_8c_2_PRZEDMIARY.zip

Rozstrzygnięcie 119.pdf
Zapytanie nr 117
 
Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej.

Wyjaśnienia z dnia 29.05.2019 r.:


Wyjaśnienia, wydłużenie terminu składania ofert, dokumenty po zmianie z dnia 24.05.2019 r.:

Zapytanie_internat_2019-05-24.pdf

Wydłużenie_terminu.pdf

Odpowiedzi na pytania.pdf

Zal_8a_parametry dzwigu.pdf

Zal_8b_platforma schemat.pdf

Zal_8c_Instalacje sanitarne_przedmiar POPR 23052019.pdf

Zal_8c_Budowlany_przedmiar POPR 23052019.pdf


 

Zapytanie_internat.pdf

1_siwz.pdf

Zal_1_formularz_ofertowy.pdf

Zal_2_oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału.pdf

Zal_3_oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Zal_4_oświadczenie_o_braku_powiązań.pdf

Zal_5_oświadczenie_o_wysokości_obrotów.pdf

Zal_6_wykaz_zrealizowanych_zamówień.pdf

Zal_7_zobowiązanie_podmiotu_do_udostępnienia_zasobów.pdf

Zal_8_specyfikacja_techniczna.pdf

Zal_8a_SPECYFIKACJE.zip

Zal_8b_PROJEKT.zip

Zal_8c_PRZEDMIARY.zip

Unieważnienie postępowania.pdf
Zapytanie nr 116
 
Budowa budynku gospodarczego - składu słomy i siana z wiatą, remont budynku edukacyjno-administracyjnego, remont placów i drogi dojazdowej

Wydłużenie terminu składania ofert - dokumenty po zmianie z dnia 11.05.2019 r.:

Wydłużenie_terminu.pdf

Zapytanie_magazyn_borowki_mod_20190511.pdf

1_siwz_mod_20190511.pdf


Wyjaśnienia dotyczące postępowania z dnia 11.05.2019 r.:

1_wyjaśnienia2_do_SIWZ.pdf

Geologia_116.pdf


Wyjaśnienia dotyczące postępowania z dnia 07.05.2019 r.:

1_wyjaśnienia_do_SIWZ.pdf


Zapytanie_magazyn_borowki.pdf

1_siwz.pdf

Zal_1_formularz_ofertowy.pdf

Zal_2_oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału.pdf

Zal_3_oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Zal_4_oświadczenie_o_braku_powiązań.pdf

Zal_5_oświadczenie_o_wysokości_obrotów.pdf

Zal_6_wykaz_zrealizowanych_zamówień.pdf

Zal_7_zobowiązanie_podmiotu_do_udostępnienia_zasobów.pdf

Zal_8_specyfikacja_techniczna.pdf

Zal_8a_Opis techniczny.pdf

Zal_8b_Projekt budowlany konstrukcja.pdf

Zal_8c_Przedmiar robót.pdf

Rozstrzygnięcie 116.pdf

Zapytanie nr 115

Dostawa oraz uruchomienie specjalistycznych urządzeń do prowadzenia upraw polowych.


Wyjaśnienia dotyczące postępowania z dnia 29.03.2019 r.: 

1_wyjaśnienia_do_SIWZ.pdf

Zal_8_specyfikacja_techniczna_zaktualizowana_190329.pdf


 

Zapytanie_dostawa_urządzeń.pdf

SIWZ.pdf

Zal_1_formularz_ofertowy.pdf

Zal_2_oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału.pdf

Zal_3_oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Zal_4_oświadczenie_o_braku_powiązań.pdf

Zal_5_oświadczenie_o_wysokości_obrotów.pdf

Zal_6_wykaz_zrealizowanych_zamówień.pdf

Zal_7_zobowiązanie_podmiotu_do_udostępnienia_zasobów.pdf

Zal_8_specyfikacja_techniczna.pdf

Rozstrzygnięcie 115.pdf

Zapytanie nr 114

Dostawa oraz uruchomienie specjalistycznych urządzeń do prowadzenia upraw polowych.

Zapytanie_dostawa_urządzeń.pdf

1_siwz.pdf

Zal_1_formularz_ofertowy.pdf

Zal_2_oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału.pdf

Zal_3_oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Zal_4_oświadczenie_o_braku_powiązań.pdf

Zal_5_oświadczenie_o_wysokości_obrotów.pdf

Zal_6_wykaz_zrealizowanych_zamówień.pdf

Zal_7_zobowiązanie_podmiotu_do_udostępnienia_zasobów.pdf

Zal_8_specyfikacja_techniczna.pdf

Unieważnienie postępowania.pdf
Zapytanie nr 113
 
Dostawa, instalacja oraz uruchomienie linii do rozbioru, dojrzewania i pakowania,ekologicznej wołowiny oraz dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu chłodzenia i mrożenia.

1_Zapytanie_wyposażenie_masarni.pdf

2_SIWZ.pdf

Zal_1_formularz_ofertowy.pdf

Zal_2_oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału.pdf

Zal_3_oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Zal_4_oświadczenie_o_braku_powiązań.pdf

Zal_5_oświadczenie_o_wysokości_obrotów_oraz_aktywach_i_zobowiązaniach.pdf

Zal_6_wykaz_zrealizowanych_zamówień.pdf

Zal_7_zobowiązanie_podmiotu_do_udostępnienia_zasobów.pdf

Zal_8_specyfikacja_techniczna.pdf

Rozstrzygnięcie 113.pdf
Zapytanie nr 112
 
Budowa ogrodniczych tuneli foliowych 
 

 

DOKUMENTY PO ZMIANIE- 25 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

SIWZ_zmieniony_1.pdf

Wydłużenie_terminu.pdf

Zapytanie_tunele_zmienione_1.pdf

 

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 24 października 2018 r.

 

Zapytanie_tunele.pdf

SIWZ.pdf

Zal_1_formularz_ofertowy.pdf

Zal_2_oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału.pdf

Zal_3_oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Zal_4_oświadczenie_o_braku_powiązań.pdf

Zal_5_oświadczenie_o_wysokości_obrotów_oraz_aktywach_i_zobowiązaniach.pdf

Zal_6_wykaz_zrealizowanych_zamówień.pdf

Zal_7_zobowiązanie_podmiotu_do_udostępnienia_zasobów.pdf

Zał_8a_ST TUNELE FOLIOWE Internat do SIWZ 20181003_DK.pdf

Zał_8b_ST TUNELE FOLIOWE Harcowka do SIWZ_20181003_DK.pdf

Zał_9a_na mapie zasadniczej do SIWZ popr 09102018.pdf

Zał_9b_na mapie zasadniczej do SIWZ popr 09102018.pdf

Rozstrzygnięcie 112.pdf

Zapytanie nr 111

Przeprowadzenie audytu finansowego

Zapytanie nr 111.pdf

Zapytanie nr 111.doc

Rozstrzygnięcie 111.pdf

Zapytanie nr 110

Opracowanie graficzne i wydrukowanie mapy turystycznej gmin Doliny Strugu oraz stworzenie interaktywnej mapy turystycznej

Informacja!

W ślad za pojawiającymi się pytaniami oferentów uszczegóławiamy zapis dotyczący zakresu opracowania interaktywnej mapy oraz gwarancji prac objętych umową. 

Uszczegółowienie dotyczy punktów:

1. 4.2.a

2. 4.3f

3. 4.8 

znajdujacych się w uszczegółowionym zapytaniu ofertowym.

Zapytanie nr 110.2.docx

Zapytanie nr 110.2.pdf

Rozstrzygnięcie 110.pdf

Zapytanie nr 109

Świadczenie usługi cateringowej podczas szkoleń w Inter-Klubach

Zapytanie nr 109.doc

Zapytanie nr 109.pdf

Rozstrzygnięcie 109.pdf

Zapytanie nr 108

Przeprowadzenie szkoleń w Inter-Klubach

Zapytanie nr 108.doc

Zapytanie nr 108.pdf

Rozstrzygnięcie 108.pdf

Zapytanie nr 107- ponowione

INFORMACJA! 

Ponowione zapytanie ofertowe nr 107/RTRP/SC/2016 dotyczy wyłącznie dostawy skrzyniopalet. Postępowanie odnośnie dostawy wózka widłowego zostało zakończone.

Wyjaśnienie:

W zapytaniu ofertowym omyłkowo nie została określona ilość skrzyń ażurowych, drewnianych w związku z czym Zamawiający informuje, iż oferencji zobowiązani są wycenić 20 sztuk skrzyniopalet drewnianych wymienionych w punkcie 1.3 przedmiotu zamówienia. 

Zapytanie nr 107.doc

Zapytanie nr 107.pdf

Rozstrzygnięcie 107.pdf

Zapytanie nr 107

Dostawa wózka widłowego oraz skrzyniopalet na potrzeby funkcjonowania magazynu-przechowalni. 

Wyjaśnienia odnośnie pytań od oferentów nr. 1

 

Zapytanie nr 107.pdf

Zapytanie nr 107.doc

Rozstrzygnięcie 107.pdf

Zapytanie nr 106

Organizacja konferencji podsumowującej projekt

Zapytanie nr 106.pdf

Zapytanie nr 106.docx

Rozstrzygnięcie 106.pdf

Zapytanie nr 105- ponowione

Wykonanie gadżetów promocyjnych

UWAGA! Dokonano zmiany przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie 2 pozycji w p. 4 Zapytania ofertowego, w porównaniu to pierwotnej treści zapytania oraz przesunięto termin wykonania. 

Zapytanie nr 105.pdf

Zapytanie nr 105.doc

Rozstrzygnięcie 105.pdf

Zapytanie nr 105

Wykonanie gadżetów promocyjnych

Informacja w związku z zapytaniami oferentów:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

Zapytanie nr 105.pdf

Zapytanie nr 105.doc

Unieważnienie postępowania.pdf

Zapytanie nr 104

Świadczenie usługi opiekuna Inter-Klubu w Zabratówce

Zapytanie nr 104.pdf

Zapytanie nr 104.docx

Unieważnienie postępowania.pdf

Zapytanie nr 103

Organizacja jednodniowej konferencji naukowej

Zapytanie nr 103.pdf

Zapytanie nr 103.docx

Rozstrzygnięcie 103.pdf

Zapytanie nr 102 

Produkcja filmów reklamowych poświęconych promocji turystyki
i produktów lokalnych Doliny Strugu

Zapytanie nr 102.pdf

Zapytanie nr 102.doc

Rozstrzygnięcie 102.pdf

Zapytanie nr 101

Organizacja konferencji naukowej

Zapytanie nr 101.docx

Zapytanie nr 101.pdf

Rozstrzygnięcie 101.pdf

Zapytanie nr 100

Świadczenie usługi cateringowej w trakcie organizowanych szkoleń w Inter-Klubach.

Zapytanie nr 100.doc

Zapytanie nr 100.pdf

Rozstrzygnięcie 100.pdf

Zapytanie nr 99

Przeprowadzenie szkoleń w Inter-Klubach o tematyce "Corel PaintShop Pro"

Zapytanie nr 99.doc

Zapytanie nr 99.pdf

Rozstrzygnięcie 99.pdf

Zapytanie nr 98- ponowione

Organizacja rajdu rowerowego na terenie czterech gmin Doliny Strugu wraz z przeprowadzeniem działań promocyjnych oraz imprezy podsumowującej wydarzenie.

Zapytanie 98.2.doc

Zapytanie 98.2.pdf

Rozstrzygnięcie 98.pdf

Zapytanie nr 98 

Organizacja rajdu rowerowego na terenie czterech gmin Doliny Strugu wraz z przeprowadzeniem działań promocyjnych oraz imprezy podsumowującej wydarzenie.

Pytania i odpowiedzi odnośnie zapytania ofertowego.

Zapytanie nr 98.doc

Zapytanie nr 98.pdf

Unieważnienie postępowania.pdf

Zapytanie nr 97

Wykonanie gadżetów i materiałów reklamowych

Wyjaśnienie 18.03.2016:

Odpowiadając na zapytanie dotyczące wymiarów toreb w pozycjach 3 i 4 punktu 4 "Przedmiot zamówienia", poniżej przedstawiamy prawidłowe wymiary:

3. Torba papierowa, wymiar: 180x230x80 mm

4. Torba materiałowa (polipropylen), wymiar: 280x310x220 mm

Wyjaśnienie 21.03.2016:

Odpowiadając na zapytanie dotyczące ilości ulotek przedstawionych w pozycji 15 punktu 4 "Przedmiot zamówienia", należy dokonać wyceny 1000 (tysiąca) sztuk ulotek.

Zapytanie nr 97.doc

Zapytanie nr 97.pdf

Rozstrzygnięcie 97.pdf

Zapytanie nr 96

Na świadczenie usług szkoleniowych przez ekspertów ze Szwajcarii- ponowione

 


 

Na świadczenie usług szkoleniowych przez ekspertów ze Szwajcarii

 

Zapytanie nr 96_2.docx

Zapytanie nr 96_2.pdf


Zapytanie nr 96.docx

Zapytanie nr 96.pdf

 

Rozstrzygnięcie 96.pdf

 


Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert.

Zapytanie nr 95

Przeprowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych
prowadzonych w Szkole Liderów

Wyjaśnienie 23.02.2016:

Na etapie składania oferty wykonawca oświadcza, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 7

Wykaz osób wykonawca dostarczy na etapie podpisania umowy.

Wyjaśnienie 24.02.2016:

W związku z wystąpieniem niespójności pomiędzy treścią zapytania ofertowego a załącznikiem nr 8 Wykaz doświadczenia w realizacji usług objętych zamówieniem, przedstawiamy zaktualizowaną treść załącznika.

Załącznik_nr_8.docx

Zapytanie nr 95.doc

Zapytanie nr 95.pdf

Rozstrzygnięcie 95.pdf

Zapytanie nr 94

Świadczenie usługi pozycjonowania portalu www.portal.strug.net

Pytania oferentów i odpowiedzi dotyczące zapytania

Informacja z dnia 22 lutego 2016 r:
Wydłużono okres składania ofert do 25 lutego 2016 r do godz. 14:00

Zapytanie nr 94.doc

Zapytanie nr 94.pdf

Rozstrzygnięcie 94.pdf

Zapytanie nr 93

Świadczenie usługi zarządzania i administrowania portalem
www.portal.strug.net

Zapytanie nr 93.docx

Zapytanie nr 93.pdf

Rozstrzygnięcie 93.pdf

Zapytanie nr 92

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradczych
w celu pozyskiwania kapitału

Zapytanie nr 92.doc

Zapytanie nr 92.pdf

Rozstrzygnięcie 92.pdf

Zapytanie nr 91

Nabór na ekspertów do Komisji Przyznającej Dotacje

Zapytanie nr 91.doc

Zapytanie nr 91.pdf

Rozstrzygnięcie 91.pdf

Zapytanie nr 90

Dostawa wyposażenia biurowego na potrzeby zarządzania
projektem i funkcjonowania Inkubatora Instytucjonalnego
 

Zapytanie nr 90.doc

Zapytanie nr 90.pdf

Rozstrzygnięcie 90.pdf

Zapytanie nr 89

Budowa budynku magazynowego z częścią socjalną
na działce nr 1586/6 położonej w Błędowej Tyczyńskiej

 

Wyjaśnienie: wszelkie pytania prosimy kierować na adres:
e-mail: strug@intertele.pl
Tel.: +48 17 230 55 77

Informacja z dnia 16 listopada 2015:

Termin składania ofert zostaje wydłużony do 2015-11-25 do godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 2015-11-25 godz. 10:30.

Miejsce składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Ogłoszenie-przechowalnia.pdf

SIWZ Przechowalnia.pdf

zal_1_Formularz_ofertowy.doc

zal_2_Przedmiar.pdf

zal_3_Oswiadczenie_spelniania_
warunkow.doc

zal_4_wykaz_osob.doc

zal_5_wykaz_podwykonawcow.doc

zal_6_Projekt umowy.pdf

zal_7_Projekt budowlany.pdf

Zestawienie złożonych ofert.pdf

Rozstrzygnięcie 89.pdf

Zapytanie nr 88

Organizacja rajdu rowerowego na terenie czterech
gmin Doliny Strugu wraz z przeprowadzeniem działań
promocyjnych oraz imprezy podsumowującej wydarzenie

Zapytanie nr 88.doc

Zapytanie nr 88.pdf

Rozstrzygnięcie 88.pdf

Zapytanie nr 87

Przeprowadzenie działań promocyjnych na potrzeby
organizacji wydarzenia pn. "Piknik rekreacyjno-sportowy
chcesz żyć zdrowo żyj sportowo"

Zapytanie nr 87.doc

Zapytanie nr 87.pdf

Rozstrzygnięcie 87.pdf

Zapytanie nr 86

Opracowanie graficzne i wydrukwanie publikacji 
"Agroturystyka Doliny Strugu"

Zapytanie nr 86.docx

Zapytanie nr 86.pdf

Rozstrzygnięcie 86.pdf

Zapytanie nr 85
Świadczenie usługi opiekuna Inter-Klubu w Borku Starym
 

Zapytanie nr 85.docx

Zapytanie nr 85.pdf

Rozstrzygnięcie 85.pdf

Zapytanie nr 84
Przeprowadzenie audytu finansowego

Zapytanie nr 84.pdf

Zapytanie nr 84.doc

Rozstrzygnięcie 84.pdf
Zapytanie nr 83
Przeprowadzenie działań promocyjnych w trakcie imprez
organizowanych na terenie Doliny Strugu

Zapytanie nr 83.pdf

Zapytanie nr 83.docx

Rozstrzygnięcie 83.pdf

Zapytanie nr 82
Świadczenie usług cateringowych w trakcie
prowadzonych dwóch szkoleń z zakresu:
„MicrosoftExcel 2010- wizualizacja danych” i
"Corel Draw"

Zapytanie nr 82.pdf

Zapytanie nr 82.doc

Rozstrzygnięcie 82.pdf

Zapytanie nr 81
Przeprowadzenie szkoleń o tematyce:
„MicrosoftExcel 2010- wizualizacja danych”

 

Zapytanie nr 81.pdf

Zapytanie nr 81.docx

Rozstrzygnięcie 81.pdf

Zapytanie nr 80
Przeprowadzenie szkoleń o tematyce: 
"Corel Draw"

Zapytanie nr 80.pdf

Zapytanie nr 80.docx

Rozstrzygnięcie 80.pdf

Zapytanie nr 79
Świadczenie usług cateringowych w trakcie
prowadzonych dwóch szkoleń z zakresu:
„Microsoft Excel 2010- średnio zaawansowany”oraz
„Zakładanie bloga”

Zapytanie nr 79.doc

Zapytanie nr 79.pdf               

Rozstrzygnięcie 79.pdf

Zapytanie nr 78

Przeprowadzenie szkoleń o tematyce: 
„Zakładanie bloga”

Zapytanie nr 78.docx

Zapytanie nr 78.pdf

Rozstrzygnięcie 78.pdf

Zapytanie nr 77

Przeprowadzenie szkoleń o tematyce:
 „Microsoft Excel 2010- średnio zaawansowany”

Zapytanie nr 77.docx

Zapytanie nr 77.pdf   

Rozstrzygnięcie 77.pdf

Zapytanie nr 76

Pełnienie obowiązków opiekuna Inter-Klubu w Futomie

Zapytanie 76.docx

Zapytanie 76.pdf

Rozstrzygnięcie 76.pdf

Zapytanie nr 75

Świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń: 
„Projektowanie grafiki 3D za pomocą programu Blender”
i „Bezpieczeństwo komputerowe”            

Zapytanie nr 75.doc

Zapytanie nr 75.pdf

Rozstrzygnięcie 75.pdf

Zapytanie nr 74

Przeprowadzenie szkoleń o tematyce: „Bezpieczeństwo komputerowe”

Zapytanie nr 74.docx

Zapytanie nr 74.pdf

Rozstrzygnięcie 74.pdf

Zapytanie nr 73

Przeprowadzenie szkoleń o tematyce: „Projektowanie
grafiki 3D za pomocą programu Blender”

Zapytanie nr 73.docx

Zapytanie nr 73.pdf

Rozstrzygnięcie 73.pdf

Zapytanie nr 72

Świadczenie usługi kreowania i promowania
marki "Doliny Strugu" ze szczególnym uwzględnieniem
turystyki rodzinnej, ekologicznej i duchowej 
mikroregionu Doliny Strugu

Zapytanie nr 72.doc

Zapytanie nr 72.pdf

Rozstrzygniecie 72.pdf

Zapytanie nr 71

Świadczenie usługi tłumaczenia

Zapytanie 71.docx

Zapytanie 71.pdf

Rozstrzygnięcie 71.pdf

Zapytanie nr 70 

Organizacja konferencji naukowej pod nazwą 
"Podkarpackie forum biznesu w Dolinie Strugu"

Zapytanie nr 70.docx

Zapytanie nr 70.pdf

Rozstrzygniecie 70.pdf